Erkek kısırlığında ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında kullanılan IMSI yöntemi hamilelik şansını artırıyor!

Son 20 yıldır yardımcı üreme tekniklerinde, sperm hücrelerinin herhangi bir nedenle kadın yumurtasına erişemediği veya yumurta zarını aşamadığı erkek kısırlığı durumlarında, mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemi başarıyla kullanılmakta. Bu yöntemde tek bir sperm hücresi kadından elde edilen yumurtanın içerisine saç kılından daha ince bir iğne yardımıyla mikroskop altında enjekte ediliyor ve döllenme sağlanıyor.

ICSI yönteminde seçilecek olan spermin değerlendirilmesinde kullanılan mikroskop genel olarak görüntüyü 400 kat büyütme özelliğine sahip. Ne yazık ki ICSI yöntemindeki standart 400 hatta 1000 kat büyütmede bile seçilen spermin büyüklüğü ve şekli hakkında güvenilir bir biligi edinilemiyor. Oysa kaliteli ve tutunmaya (implantasyona) elverişli bir embriyo elde edilmesi ve doğacak olan bebekte anomali riskinin en aza indirilmesi, en ideal yumurtanın ve spermin seçilebilmesine bağlı.

Sperm seçiminde görüntüyü iyileştirmek için Bartoov ve ekibi yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemle özel bir mikroskop ve dijital görüntüleme kullanılarak spermlerin değerlendirilmesi temiz, gerçek zamanlı ve yüksek büyütmeli ( x 6300) bir görüntü alınarak yapılabiliyor. Bu yöntemin uygulanması ile spermin şekilsel bütünlüğü ve hamilelik oranları arasında bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Bu geliştirilmiş mikroenjeksiyon (ICSI) tekniğine IMSI (intracytoplasmic morphologically selected sperm injection) adı verildi.

Araştırmalar mikroenjeksiyonda IMSI yöntemi kullanıldığında hamilelik oranlarının önemli ölçüde arttığını ve implantasyon (embriyonun tutunması) başarısının 3 katına çıktığını göstermiştir. Ayrıca şekilsel bozukluğu olmayan spermlerin kullanılması ile elde edilen embriyolarda anöplodi (anomali) riski de daha düşük olmaktadır.

ICSI yöntemindeki bu gelişme sayesinde en iyi sperm seçiminin yapılabiliyor olması birkaç aşamada başarıyı artırmaktadır:

-Döllenme

-Embriyo kalitesi

-Blastokist oluşumu

-Hamilelik oluşması

-Gebeliğin sonlandırılmasına daha az ihtiyaç duyulması

Zaman alan ve daha maliyetli bir işlem olmasına rağmen IMSI sperm seçiminde, özellikle erkek kısırlığı ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları durumunda kullanılmaya değer bir yöntemdir ve kullanımı giderek artacaktır.