Makale Adı: 'Endometrial injury to overcome recurrent embryo implantation failure: a systematic review and meta-analysis'

Tekrarlayan IVF siklusu başarısızlıkları durumunda, tedaviden önceki siklusta endometrium irritasyonu gebelik oranlarını artırmakta. Bu makalede bu konuda yapılmış 7 çalışmanın (4 randomize, 3 randomize olmayan) meta-analizi yapılmış. Sonuçlar endometrial irritasyonun gebelik sonuçlarını %70 iyileştirdiği yönünde. Öte yandan endometrial irritasyonun biopsi katateri ile yapılması durumunda gebelik sonuçları histeroskopiyle yapılmasına nazaran iki katı daha yüksek.

Neelam Potdar, Tarek Gelbaya, Luciano G. Nardo - Reproductive BioMedicine Online Volume 25, Issue 6 , Pages 561-571, December 2012 - Endometrial injury to overcome recurrent embryo implantation failure: a systematic review and meta-analysis

Makale Adı: 'Effect of heparin on the outcome of IVF treatment: a systematic review and meta-analysis'

Heparinin IVF sonuçları üzerindeki etkisi uzun zamandır tartışılan bir konu. Bu makalede yazarlar bu konuda yapılmış 5 randomize ve 5 randomize olmayan çalışmanın meta-analizi sonuçlarını veriyorlar. Randomize çalışmalar klinik gebelik, canlı doğum oranı ve implantasyon oranı açısından hiç bir farklılık göstermiyor. Buna karşılık randomize olmayan çalışmalarda klinik gebelik ve canlı doğum oranlarında anlamlı yükselme gözleniyor. Yazarlar şimdiye kadar yapılmış randomize çalışmaların az sayıda olgu içermesi ve metadolojilerinin çok farklılıklar göstermesi nedeniyle bu konuda geniş vaka sayısı içeren randomize çalışmalar yapılması gerektiği sonucuna ulaşıyorlar. Görüldüğü kadarıyla bu konudaki belirsizlik halen devam ediyor.

S. Seshadri, S.K. Sunkara, Y. Khalaf, T. El-Toukhy, H. Hamoda - Volume 25, Issue 6 , Pages 572-584, December 2012 - Effect of heparin on the outcome of IVF treatment: a systematic review and meta-analysis

Makale Adı: 'Blastocyst transfer after aseptic vitrification of zygotes: an approach to overcome an impaired uterine environment'

Yazarlar "aseptik vitrifikasyon" adını verdikleri yeni bir yöntemi vitrifikasyon ile karşılaştırmışlar. Klinik sonuçların iyi olması ve aseptik vitrifikasyona bağlı güvenlik koşullarının iyileşmesi nedeniyle yazarlar suboptimal endometrial koşullarda taze embryo transferinin yerine iyileştirilmiş endometrial koşullarda donmuş embryo transferi oranının artırılmasını öneriyor.

Pierre Vanderzwalmen, Nicolas H. Zech, Fabien Ectors, Astrid Stecher, Bernard Lejeune, Sabine Vanderzwalmen, Barbara Wirleitner - Blastocyst transfer after aseptic vitrification of zygotes: an approach to overcome an impaired uterine environment - Volume 25, Issue 6 , Pages 591-599, December 2012 - Blastocyst transfer after aseptic vitrification of zygotes: an approach to overcome an impaired uterine environment

Makale Adı: 'IVF versus ICSI for the fertilization of in-vitro matured human oocytes'

Yazarlar IVM sonucu elde edilen MII oositlere IVF veya ICSI yapılması durumundaki sonuçları randomize bir çalışmada karşılaştırıyorlar. Sonuç olarak her iki yöntem için de fertilizasyon, blastosist oluşma, implantasyon ve klinik gebelik oranları arasında fark bulunmadığını bildiriyorlar.

M. Walls, S. Junk, J.P. Ryan, R. Hart- Reproductive BioMedicine Online Volume 25, Issue 6 , Pages 603-607, December 2012 - IVF versus ICSI for the fertilization of in-vitro matured human oocytes

Makale Adı: 'Ovarian reserve parameters: a comparison between users and non-users of hormonal contraception'

AMH son yıllarda over rezervi tahmini için rutin kullanımımıza giren önemli markerlardan birisi. Yazarlar yaptıkları randomize çalışmada oral kontraseptif kullanan kadınlarda aMH, antral folikül sayısı ve over volümünün oral kontraseptif kullanmayan kadınlara göre farklılık gösterip göstermediğini araştırıyor. Sonuç olarak bu 3 parametrede oral kontraseptif kullanan kadınlarda daha düşük (%28 daha az) çıkıyor. Bu nedenle oral kontraseptif kullanan kadınlarda aMH'nın sensibilite ve sensivitesinin over rezervi tahmininde değişik olduğunu bildiriyorlar. Bu etki doza bağlı olarak değişmezken, kullanım süresiyle lineer bir bağlantısı var.

J.G. Bentzen, J.L. Forman, A. Pinborg, Ø. Lidegaard, E.C. Larsen, L. Friis-Hansen, T.H. Johannsen, A. Nyboe Andersen - Reproductive BioMedicine Online Volume 25, Issue 6 , Pages 612-619, December 2012- Ovarian reserve parameters: a comparison between users and non-users of hormonal contraception

Makale Adı: 'ICSI increases ongoing pregnancy rates in patients with poor response cycle: multivariate analysis of 2819 cycles'

ESHRE'nin yeni zayıf over cevabı kriterlerine göre belirlenmiş 1914 hastada ve 2819 tedavi siklusunda IVF ve ICSI sonuçları karşılaştırılmış. ICSI'un devam eden gebelik oranlarını artırdığını bildiriyorlar. Kümülatif gebelik oranları 5 siklus için %29,5 ve 6 siklus için %36,4.

Ettie Maman, Liat Lerner Geva, Gil Yerushalmi, Micha Baum, Jehoshua Dor, Ariel Hourvitz - Reproductive BioMedicine Online Volume 25, Issue 6 , Pages 635-641, December 2012 - ICSI increases ongoing pregnancy rates in patients with poor response cycle: multivariate analysis of 2819 cycles