Tüp Bebekte ileri yaş kadınların hamile kalma olasılığını artıran yeni bir teknik: CCS (Genişletilmiş Kromozom Taraması)

Kromozom Taraması Yaşı İleri Kadınlarda Tüp Bebek Başarısını Artırabilir...

Geçtiğimiz ay ABD'nin San Diego kentinde yapılan Amerikan Üreme Sağlığı Derneği (ASRM) kongresinde sunulan klinik bir denemenin sonuçları yeni bir kromozom tarama yönteminin tüp bebek uygulamalarında ileri yaşta anne olmak isteyen kadınların hamile kalma olasılığını artırdığını gösteriyor.

Bu yeni teknikte, tüp bebek tedavisi ile elde edilen embryolar öncelikle CCS (Comprehensive Chromosome Screening - Genişletilmiş Kromozom Taraması) yöntemi ile önemli kromozom anomalilerin saptanması için test ediliyor. Bunun için embryolardan yaklaşık 100 hücreden oluştukları blastokist evresinde numuneler alınıyor.

CCS, embryoların her birinde anne ve babadan 23'er olmak üzere toplam 46 normal kromozom olup olmadığını test ediyor. Genetik olarak normal olan embryolar anne rahmine transfer edilmeden önce sonradan çözülmek üzere 1-2 ay boyunca dondurulmuş olarak saklanıyor. Bu saklama dönemi, kadının tüp bebek tedavisi nedeniyle bozulan hormonal dengesinin normale dönmesine zaman tanıyor.

60 hasta üzerinde yapılan randomize kontrollü bir denemede, bu yeni teknik ile embryo kalitesinin sadece mikroskop altındaki görüntülerine bakılarak belirlendiği standard embryo tarama yöntemi karşılaştırıldı.

Araştırmacıların ifadesine göre CCS tekniği, yaşları 38-42 arasında değişen bir grup hastanın hamilelik başarı oranlarını %33'ten %61'e çıkardı.

Ayrıca araştırmacılar, CCS ile taranan embryoların transfer edildiği kadınların hiçbirinin ilk 3 ayda düşük yapmadığını, standart tarama ile test edilen embryoların transfer edildiği 30 kadının ise 6'sının ilk 3 ayda düşük yaptığını belirttiler.

Bu çalışmaya göre 38-42 yaşları arasındaki bir kadının embryosu normal kromozom sayısına sahipse, hamilelik başarı oranı kadının yaşına bağlı değil. Yani 32 yaşında bir kadının hamilelik başarı oranı ile aynı orana sahip (%60).

Kadının yaşı ilerledikçe, anormal sayıda kromozoma sahip bir embryo üretme (anöploidi adı verilen bir durum) olasılığı artmaktadır. 40 yaşına geldiğinde bir kadının embryolarının %75'i anöploiddir ve bu durum düşük yapma olasılığını artırdığı gibi doğacak çocuklarda Down Sendromu gibi kromozom anomalilerinin ortaya çıkma riskini de artırmaktadır.

Amerikan Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Laboratuvar sorumlusu ve Dünya Üreme Sağlığı Bilim İnsanları Derneği (ALPHA) başkanı Biolog Başak Balaban uygulanmaya başlanan yeni tekniğin ileri yaştaki kadınlarda tüp bebek ile gebelik oranlarını yükseltmesi ve tekrarlayan denemelere rağmen başarısız olan çiftlerde başarısızlığın nedenlerine ayna tutmasının beklendiğini bildirdi.

Bio.Balaban yeni tekniğin rutin uygulamasına başlandığını, bu tekniğin değerlendirilmesindeki bir sonraki adımın, doğan çocukların durumlarını da inceleyen daha geniş kapsamlı bir araştırma olmasının beklendiğini belirtti. Balaban sonuçların doğrulanması için hala araştırmalara devam edilmesi gerektiğini belirtirken, CCS'in, kısırlık tedavileri ve tüp bebekte yeni bir devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu ekliyor.