Tüp Bebek Tedaviniz Sırasında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Tüp bebek tedaviniz başladı. Tedaviniz sırasında her aşamada Dr Senai Aksoy ve ekibimiz tarafından nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda bilgilendirileceksiniz. Ancak tedavinizin rahat geçmesi için baştan bazı bilgilere sahip olmanızda fayda olduğunu düşündük.

Tüp bebek tedaviniz yumurtalıkların uyarılması, yumurta toplanması ve döllenme, ve embriyo transferi aşamalarından oluşur.

İlk Aşama: Yumurtalıklarınızın uyarılması

Tüp bebek tedaviniz yumutalıklarınızın uyarılması ile başlar. Yumurtalar, folikül adı verilen küçük  sıvı dolu keseciklerin içinde gelişir. Foliküllerden,  büyümeleri ile orantılı olarak östrojen hormonu salgılanır. Tedaviniz sırasında foliküllerin gelişimi ve sayısı vajinal ultrasonografi (USG) yapılarak takip edilir. USG ile birlikte kandaki östrojen hormonuna (E2) bakılarak yumurtaların kalitesi ve olgunluğu hakkında fikir edinilir. USG ve E2 takibine siklusun 2 veya 3. gününden itibaren başlanır. Yumurtalıkların uyarılmasına başlandıktan sonra belirli aralıklarla ultrason ve hormon kontrolleri için çağrılabilirsiniz.

Ultrason takipleri sırasında değerlendirilen bir diğer faktör de rahimin içini döşeyen ve endometrium adı verilen tabakanın yapısı ve kalınlığıdır. Gebelik oluştuğunda embriyo endometriuma yerleşeceğinden bunun yapısı son derece önemlidir. Kontrollerin sıklığı ve kontrol sırasında istenecek olan hormon testleri kişiye ve uygulanan tedavi protokolüne özel olup her hasta için aynı olmayabilir.

Ortalama bir siklusta kontrol için 4-5 defa gelinecektir. Ultrason takipleriniz Dr Senai Aksoy tarafından yapılır.

Ultrason incelemesi oldukça kolay ve hızlı olup boş idrar kesesi ile uygulanır. Kanda E2 ölçümünün sonucu ve ilaç dozajları size ekibimiz tarafından bildirilecektir. Bazen ultrasonografi ile görülen follikül sayısı kadar yumurta çıkmayabilir. Bazıları boş, bazıları ise henüz olgunlaşmamış olabilir. Genelde çapı 15 – 23 mm olan follikülerden yumurta çıkar. Özellikle yumurtalık kapasitesinin azalmış olduğu kadınlarda yeterince yumurta gelişmemesi nedeniyle tedavinin iptal edilmesi gerekebilir. Yumurtalıkların aşırı yanıt vermesi durumlarında da tedavi iptal edilebilir.

Yumurtalar olgun hale geldikten sonra yumurtaların çatlamasını sağlamak için HCG (Human korionik gonadotropin) enjeksiyon şeklinde yapılır. İğne yapıldıktan 34-38 saat sonra yumurta toplama işlemi yapılır. Bu iğnenin zamanında yapılması çok önemlidir. 

İkinci Aşama: Yumurtaların toplanması

Yumurta toplama işlemi yumurtaları olgunlaştırmak amacı ile yapılan son iğneden 34-38 saat sonra yapılacaktır. Yumurta toplama işlemi Dr.Senai Aksoy tarafından Amerikan Hastanesi'nde yapılır.

Yumurta toplama işlemine aç olarak gelmeniz önerilmektedir. İşlemden en az 6 saat öncesinden itibaren herhangi bir şey yemeyin ve içmeyin.

İşlem sizin tercihinize bağlı olarak lokal ya da genel anestezi altında yapılabilir. Yumurtalıklara ulaşımın zor olduğu durumlarda işlemin genel anestezi altında yapılması tercih edilir. 

Yumurta toplama işlemi yaklaşık 20 dakika sürer ve vajinal ultrason eşliğinde ince bir iğnenin yumurtalıklar içine sokularak içlerinde yumurta bulunan foliküllerin içlerinin boşaltılması esasına dayanır. İşlemin bitiminden sonra 1-2 saat istirahati takiben hastaneden ayrılabilirsiniz. Hastaneden ayrılmadan önce size yumurta toplama işleminden sonra neler yapmanız gerektiği ve kullanacağınız ilaçlar anlatılacaktır.

Yumurta toplama işlemi ile eş zamanlı olarak eşiniz de sperm verecektir. Eşinizde azospermi durumu varsa testisler içinden sperm arama işlemi yumurta toplama işleminden 1 gün önce yapılacaktır.

Yumurtaların hepsi döllenmeye müsait olmayabilir. Döllenen yumurta sayısı ile ilgili bilgiyi ertesi gün embriyologlarımız size vereceklerdir. Döllenen yumurtaların sayısı ve oluşan embryoların kalitesine göre transfer günü belirlenecektir.

Sperm verme

Yumurta çatlatma iğnesi yapılana kadar normal cinsel hayatınıza devam etmenizin bir sakıncası yoktur. Ancak çatlama iğnesi yapıldıktan sonra yumurta toplanması işlemine kadar cinsel ilişki önerilmemektedir. Ayrıca bir haftadan uzun perhiz süresi de tercih edilmez; uzun süre perhiz sperm kalitesi üzerine olumsuz etki eder.

Yumurta toplama işlemi sırasında erkekten de sperm alınacaktır. Sperm vermek için gerekli olan uyarılar ve nelere dikkat edileceği size anlatılacaktır. Sperm örneğinin bir tuvalette ya da herhangi bir ortamda değil, bu iş için özel olarak hazırlanmış odalarımızda verilmesi gerekir. Spermin mastürbasyonla ve steril bir kap içerisine alınması ve sabun, tükürük vb gibi maddelerin kullanılmaması gerekir. Prezervatif kullanılması veya örneğin evden getirilmesi kabul edilen özel durumlar dışında önerilmemektedir. Örnek verme konusunda sıkıntı yaşayan hastalarımızın bu durumu önceden doktor ya da laboratuvar görevlilerine bildirmeleri gerekmektedir.

Sperm hazırlanması

Alınan sperm örneği bazı işlemlerden geçirilerek, hareketli ve normal yapılı olan spermler ayrılır. Klasik tüp bebek yönteminde her yumurtanın etrafına 25.000 – 75.000 sperm bırakılarak bunlardan birinin yumurtayı döllemesi beklenir.

Mikroenjeksiyon işleminde ise, mikroskop altında her yumurtaya bir sperm yerleştirilir. Mikroenjeksiyon için iyi durumdaki tek bir sperm yeterlidir. Yumurtalar, hazırlanmış sperm ile bir araya getirilmeden önce mikroskop altında değerlendirilir ve özel bir ortamda saklanır.

Döllenme

Döllenme, yaklaşık 12-15 saatte oluşur ve mikroskop altında saptanır. Yumurtalar kontrol edilerek döllenme olup olmadığı, döllenen yumurta sayısı ve embriyo transferinin günü, saati ve müsait embriyo varsa dondurma işlemi hakkında size ayrıntılı bilgi verilecektir.

Döllenmiş yumurtalar tekrar kültür ortamına konur ve ileri aşamalara ulaşmaları beklenir.

Embriyoların rahiminize yerleştirilmesi (embriyo transferi) genelde 2 ile 6 gün sonra gene Amerikan Hastane'sinde Dr. Senai Aksoy tarafından yapılacaktır. Bazı durumlarda yumurtalar döllenmeyebilir veya sağlıklı embriyo gelişmeyebilir. Bu durumda embriyo transfer işlemi iptal edilecektir.

Son Aşama: Embriyo transferi

Oluşan embriyolar ince plastik bir kateter yardımıyla rahim ağzından nazikçe geçilerek rahim içerisine verilir. Embriyo transferi ağrılı bir işlem değildir, çok basittir ve anestezi gerektirmez. Transfer sırasında rahim içine yerleştirilecek embriyoların bırakılacağı bölgeyi ultrasonda görebilmek için idrar kesenizin dolu olması önerilir. Bu nedenle transfere mutlaka idrara sıkışık olarak gelmeniz önerilir.

Transferde kadın jinekolojik muayene pozisyonundadır, özel kültür sıvıları ile rahim ağzı temizlendikten sonra kateter ile rahim ağzı geçilerek rahim boşluğuna girilir. Embriyolog transfer edilecek embryoları kateter içinde laboratuvardan getirir.Doktor karından yapılan ultrason eşliğinde embriyoları rahim içine bırakır.

Embriyolar rahime yerleştirildikten sonra kısa bir sure dinlenmek yeterlidir. Hastaneden çıktıktan sonra aktivite sınırlanmasına gerek yoktur. Spor yapmak ve cinsel ilişki önerilmez. Embriyolar iki hücreli aşamadan blastokist aşamasına kadar herhangi bir dönemde transfer edilebilmekle beraber, en sık tercih edilen transfer zamanı 3. veya 5. gündür.

Transfer edilecek embriyo sayısına kadının yaşı, infertilite nedeni ve diğer faktörlere göre karar verilir. Transfer edilebilecek embriyo sayısı kadın yaşına göre tüp bebek yönetmeliğinde belirtilmiştir. İyi kalitede fazla embriyo elde edilmişse, kalan embriyolar sizin izninizle dondurulabilir.

Beklediğiniz An: Gebelik testi

Embriyo transferinden 12 gün sonra kanda gebelik testi (B-hCG) yapılarak gebelik olup olmadığı anlaşılır. Testin pozitif olması gebeliğin var olduğunu gösterir. Testi pozitif olanlarda test 2 gün sonra tekrarlanır. Normalde elde edilen değerin iki gün içerisinde 2 kat yükselmesi gerekir. Bu yükselmenin olmadığı durumlarda, arka arkaya yapılan gebelik testleriyle durum takip altına alınır.

Testi normal bir yükselme gösteren kadınlar 15 gün sonra ultrason için çağrılır. İlk ultrasonda rahim içinde gebelik kesesinin olup olmadığı ve eğer kese var ise kaç tane kese olduğu araştırılır. Çoğul gebelikler bu ilk ultrasonda tespit edilebilir.

Hastanın adet görmesi gebelik olmadığı anlamına gelmez. Kesin tanı kanda gebelik testi ile konulur. Bazen test pozitif olsa bile gebelik kesesi görülmeyebilir. Bu biyokimyasal gebelik veya dış gebelik anlamına gelebilir. Ayrımı periyodik takiplerde yapılır. Yardımcı üreme teknikleri ile elde edilen gebeliklerde de,  spontan gebeliklerde olduğu gibi biyokimyasal gebelik (kanda beta-HCG hormonunun geçici yükselmesi), düşük, dış gebelik gibi olasılıklar vardır.

Gebelik testinin negatif olması

Gebelik testinizin sonucu size hemşirelerimiz tarafından bildirilecektir. Testin negatif olması her ne kadar üzücü olsa da dünyanın sonu değildir. Unutmayın ki deneme başına gebelik oranları en iyi koşullarda bile %50'yi geçmemektedir. Negatif sonuç aldığınızda bir randevu alarak doktorunuz ile görüşün. Bu görüşmenin planlanmadan, ayak üstü yapılması ne sizi ne de doktorunuzu tatmin edecektir. Görüşmede bir sonraki tedavinin ne zaman başlatılacağı ve öncesinde yapılması gerekenler size anlatılır. Görüşmede aklınıza takılan veya anlamadığınız her şeyi doktorunuza sorabilirsiniz. 

Bilmeniz gereken diğer hususlar

Ultrason takiplerinize gelirken aç olmanıza gerek yoktur.

Ultrasona girerken idrarınızın boş olması gerekmektedir.

Ultrason sonrasında ilaçlarınızı nasıl kullanacağınız size hemşirelerimiz tarafından tarif edilecektir. İlaç kullanımında yapılacak olan hatalar tedavinizi olumsuz olarak etkiliyebilir.

Tüp bebek tedavisi aşamalarını videomuzda seyredebilirsiniz.

 

BİZE ULAŞIN BİZİ ARAYIN